Tin cậy

Samsung Calculator

sugar69
2.64MB
Tải về
Tải về 500k - 3M
Phiên bản 6.0.63.9 1 tháng trước

Mô tả của Samsung Calculator

[Key features]
Perform four fundamental operations and engineering calculations.

To start the engineering calculator, tap the engineering calculator icon.

To check the calculation history, tap the calculation history icon. To close the calculation history panel, tap the keypad icon.

You can use the previously inputted formulas. Tap the formula you need from the calculation history.

[Additional features]
To convert units, tap the unit calculator button. You can easily convert various types of units, such as area, length, and temperature.

This software uses the Apache License 2.0. The details can be found at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.
[Các tính năng chính]
Thực hiện bốn hoạt động cơ bản và tính toán kỹ thuật.

Để bắt đầu máy tính kỹ thuật, chạm vào biểu tượng máy tính kỹ thuật.

Để kiểm tra lịch sử tính toán, chạm vào biểu tượng lịch sử tính toán. Để đóng bảng lịch sử tính toán, chạm vào biểu tượng bàn phím.

Bạn có thể sử dụng các công thức đã nhập trước đó. Nhấn vào công thức bạn cần từ lịch sử tính toán.

[Tính năng bổ sung]
Để chuyển đổi đơn vị, chạm vào nút máy tính đơn vị. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các loại đơn vị khác nhau, chẳng hạn như diện tích, chiều dài và nhiệt độ.

Phần mềm này sử dụng Giấy phép Apache 2.0. Các chi tiết có thể được tìm thấy tại http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Samsung Calculator

4.06
77
5
43
4
10
3
15
2
4
1
5

Đánh giá Samsung Calculator

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Samsung Calculator, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng sugar69
Cửa hàng sugar69 11 12.28k

Thông tin APK về Samsung Calculator

Phiên bản APK 6.0.63.9
Khả năng tương thích Android 7.0+ (Nougat)
Lập trình viên Samsung Electronics Co., Ltd.


Tải về Samsung Calculator APK
Tải về